p.o Dr Adam Wróbel na czas zastępstwa za dr Paulinę Bieś-Srokosz

adiunkt w Katedrze Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i
Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Sekretarz redakcji
czasopisma "Gubernaculum et Administratio". Główne obszary badawcze:
prawo karne materialne, materialne prawo wykroczeń, materialne prawo
karne skarbowe.
Najważniejsze publikacje:
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9315-0213"

 

Kontakt:

E-mail: 

a.wrobel@ujd.edu.pl

 

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl